Praktiske øvelser

PC work Det viktigste arbeidet i kursmodulen vår er å lære bruk av Fronter gjennom praktiske øvelser. Den praktiske øvelsen vi tenker oss i denne modulen er først å lage et eget rom i Fronter. Når et slikt rom er laget, vil øvelsen være å integrere de tre verktøyene vi lærte om i videoene: innlevering, arkiv og webmaler.