Om kurset – rammer og arbeidsformer

Velkommen til kursmodul «Digitale læremidler i LMS» Kurset vårt handler om digitale læremidler i LMS (Learning Management System). Selv om kurset belyser en del generelle problesmtillinger knyttet til LMS, er det Fronter som eksemplene og verktøyvalgene er hentet fra. Fronter er som kjent det LMS som UiT Norges arktiske universitet bruker som internettbasert administrativ og pedagogisk studieplattform. Vi har lagt vekt på at du først og fremst som kursdeltaker skal få utvikle dine ferdigheter i bruk av Fronter i egen undervisning. Gjennom kurset vil du få innføring i bruk av tre mye brukte verktøy: “arkiv”,«innlevering» og «webmaler». Innføring i verktøy får lett en teknologisk vinkling. Dette alene er ikke nok, den pedagogiske dimensjonen må også med. I kurset ønsker vi derfor å fokusere på de utfordringer en ofte blir møter når en skal planlegge og gjennomføre undervisning ved bruk av LMS. Vi håper at du setter deg inn i noen av de tekstene vi anbefaler som god lesning om LMS, og at du reflekterer over disse tekstene opp mot egne erfaringer.

Hvordan er kurset organisert? Kurset er organsiert som et åpent nettkurs. Alle læringsressurser som finnes i dette kursrommet er fritt tilgjengelige for alle interesserte. uDig kursene er organisert slik at det i tillegg til de åpne læringsressurser er mulig å bestille skreddersydde workshops hos Result. Workshopene vil være tilpasset behovene i de ulike fagmiljøene. For deltakere i slike workshops vil det også være mulighet for å få tildelt et kursbevis knyttet til innlevering av et refleksjonsnotat.

Kurset inneholder mange videoer. Vi har derfor laget et lite notat med våre tanker om hvordan du kan få best mulig utbytte av videoene. Notatet kan du lese her. Hjelp og støtte Selv om denne modulen i første omgang er ment som selvstudium, vil Result til enhver tid være tilgjengelig for hjelp og støtte. Jelena M. Larsen, Siri S. Madsen, Ådne Danielsen og Jan Alexandersen Kursansvarlige.

 

Teknikken gir os midler til at gøre nesten hvad vi vil.
Men vi er nye i dens land og gør i stedt det vi kan.
Piet Hein