Erfaringsdeling. Hvordan kommer jeg videre?

Erfaringsdeling er en viktig del av UiT sin strategi. Ved å høste av andres erfaringer kan vi nå lengre enn om vi jobber hver for oss. Vi oppforder derfor alle som har mulighet til det å gå sammen med en eller flere kolleger for å lære av og sammen med andre. Vi har stor tro på denne formen.

Result tilbyr workshops/kurs etter bestilling fra fagmiljøene. Ved slike bestillinger kan en velge faglig innhold som er tilpasset det enkelte fagmiljø. Kursdeltakere på slike kurs får tilbud om kursbevis. Dette kursbeviset er imidlertid knyttet til at den enkelte kursdeltaker lager et refleksjonsnotatet. Refleksjonsnotatet kan ha mange vinklinger, men skal først og fremst vise hvordan undervisning ved hjelp av teknologi kan planlegges og gjennomføres.

På denne siden vil vi etter hvert publisere utvalge refleksjonsotater. Utvalget vil speile ulike teknologier, metoder, refleksjoner og erfaringer.