Aktuell litteratur om LMS

litterature

På denne siden vil du finne litteratur om LMS. For oversiktens skyld har vi delt artiklene i i tre områder. Vi har videre forsøkt å lage en prioritering av fagstoffet slik at de viktigste (sett med våre øyne!) ligger øverst. Håper dette hjelper deg i din lesning!

Generelle artikler og andre klipp:

Diskusjon og drøftinger:

Fronter “reklamevideo” 1:

 

Fronter “reklamevideo” 2:

 

Andre artikler og klipp: