uDig informasjon

Om uDig – digital kompetanse

Digital kompetanse er et sentralt tema ved alle høyere utdanningsinstitusjoner, så også ved UiT- Norges arktiske universitet. Disse kursmodulene er utformet noe annerledes enn tradisjonelle kurs. Modulene er laget etter inspirasjon fra MOOC-kurs, og kjennetegnes i første rekke ved at deltakelsen styres av den enkelte kursdeltaker. Læringsressursene i kursmodulene er åpent tilgjengelig for alle.

Informasjon om kursmodulene

Hvem kan ta uDig?

Alle kan ta uDig. Kursmodulene er spesielt tilpasset UiT Norges arktiske universitet, men mye er av en generell karakter.

Hvor finner jeg kursmodulene og de åpne læringsressursene?

Alt kursinnhold er tilgjengelig på nettsiden udig.no.

Kursmodul 1: «Digitale læremidler i LMS (Fronter)»

Hva er innholdet og læringsmålene i modulen?

Dette utdypes i nettstedet. Under beskrives kortfattet innhold og læringsmål.

Innholdet i modulen:
 • Om kurset – rammer og arbeidsformer
 • Hva er et LMS?
 • Lær de vanligste verktøyene i Fronter
 • Praktiske øvelser
 • Kan Fronter være pedagogisk?
 • Aktuell litteratur om LMS
 • Erfaringsdeling. Hvordan kommer jeg videre?
Læringsmål:
 • Tilegne seg grunnleggende kunnskap om LMS
 • Lære verktøyene arkiv, innlevering og web maler
 • Forstå hvordan en kan lage gode strukturer for studiene
 • Prøve ut verktøy i egen undervisning
 • Reflektere over pedagogisk bruk av LMS
 • Kunne redegjøre for noe litteratur om LMS

Kursmodul 2: «Bruk av video i undervisningen»

Hva er innholdet og læringsmålene i modulen?

Dette utdypes i nettstedet (lenke til udig.no). Under beskrives kortfattet innhold og læringsmål.

Innholdet i modulen:
 • Innledning til modul 2
 • Ulike perspektiver på bruk av video i undervisning
 • En innføring i ulike undervisningsmetoder med bruk av video
 • Format og teknikker
 • Publisering og deling/rettigheter
 • Praktisk øvelse
Læringsmål:
 • Gjøre begrunnede valg av undervisningsmetode med bruk av video
 • Planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg med bruk av video
 • Vurdere egenskaper og egnethet ved ulike format
 • Håndtere et utvalg av videobaserte teknikker i undervisning
 • Ha kjennskap til et utvalg av litteratur/forskning med relevans for bruken av video i undervisning

Kursmodul 3: «Nettbaserte diskusjoner og webmøter i undervisning»

Hva er innholdet og læringsmålene i modulen?

Dette utdypes i nettstedet (lenke til udig.no). Under beskrives kortfattet innhold og læringsmål.

Innholdet i modulen:
 • Introduksjon til modulen nettbaserte diskusjoner og samhandling på nett
 • Nettbaserte, tekstbaserte diskusjoner
 • Bruk av webmøter i undervisning og veiledning
 • Etikk og personvern i nettbasert samhandling og undervisning
 • Anbefalt litteratur og relevante læringsressurser
Læringsmål:
 • Kunne gjøre rede for hvorfor diskusjoner kan være en velegnet læringsaktivitet i høyere utdanning
 • Kjenne til ulike typer nettdiskusjoner
 • Opprette diskusjonsforum i Fronter og lukkede grupper i Facebook
 • Kjenne til Gilly Salmons modell for ulike stadier i nettdiskusjoner
 • Håndtere ulike utfordringer knyttet til å starte og moderere nettdiskusjoner
 • Kunne gjøre rede for hvorfor nettmøter kan være en velegnet læringsaktivitet
 • Kunne bruke Lync (Nå: Skype for business) og Adobe Connect for nettmøter i undervisningssammenheng
 • Kunne bruke ulike funksjoner for deltakeraktivet i nettdiskusjoner og nett møter

Kursmodul 4: «Studentaktive læringsformer»

Hva er innholdet og læringsmålene i modulen?

Dette utdypes i nettstedet (lenke til udig.no). Under beskrives kortfattet innhold og læringsmål.

Innholdet i modulen:
 • Innledning
 • Hva er Flipped classroom
 • Egenskaper ved ulike klikkersystemer (stutdentresponssystemer (SRS))
 • Hva er studentresponssystemer («klikkere»)
 • Hvordan planlegge og gjennomføre flippet undervisning
 • Hvordan utforme gode klikkerspørsmål
 • Oppsummering og oppgaver
Læringsmål:
 • Redegjøre for forskning med relevans for bruken av flipped classrooms og klikkere
 • Gjøre begrunnede valg om bruk av flipped classroom eller klikkere i undervisning
 • Planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg med flipping
 • Vurdere egenskaper ved ulike klikkersystem
 • Håndtere et klikkersystem, lage gode klikkeroppgaver og implementere dem fornuftig i undervisningen