NIFU rapport om IKT og læring i høyere utdanning

NIFU har på oppdrag fra Norgesuniversitetet laget en rapport om erfaringene med IKT i høyere utdanning. Det er speseielt forholdet mellom IKT og læring som har vært et hovedfokus. En interessant konklusjon finnes i rapportens oppsummering: “Når IKT bidrar til...