Utlysning av entrepenørskapsmidler 2014

Utlysning av entrepenørskapsmidler 2014

Norgesuniversitetet utlyser på vegne av Kunnskapsdepartementet midler til prosjekter som skal  fremme innovasjon og entreprenørskap i alle fag i høyere utdanning. Fagmiljøer som så langt ikke har kommet så langt på dette feltet prioriteres. Det samme gjør samarbeid...