Digital eksamen blir nasjonal

Digital eksamen blir nasjonal

UNINETT ved Digital eksamen-gruppa tar nå ansvaret for en nasjonal satsing på digital eksamen. Gruppa ønsker frivillige deltakere fra alle utdanningsinstitusjoner. Arbeidet vil i første rekke dreie seg om å få på plass felles løsninger for hele høyere utdanning slik...