Styret

Styreleder
Julie Feilberg, førsteamanuensis, Det humanistiske fakultet, NTNU

Representanter for fakultetene

Mari Wolff Skaalvik, førsteamanuensis, Det helsevitenskapelige fakultet.
Jan Yngve Sand, professor, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.
Arvid Aanstad, studiesjef, Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Representant for de ansatte
Ådne Danielsen, førsteamanuensis, Result

Representant for studentene
Ida Sandvik Knudsen, Anders Torgeir Lind

Vararepresentanter for fakultetene
Inger Njølstad, prodekan, Det helsevitenskapelige fakultet.
Monica Alterskjær Sundset, prodekan, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.
Inger Johanne Lurås, prodekan, Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Vararepresentant for de ansatte
Ragnhild Sandvoll, førsteamanuensis, Result

Vararepresentant for studentene