Se noen gode eksempler

Vi jobber for tiden med å lage nye og oppdatrte eksempler på studio- og andre typer videoopptak, men i mellomtiden kan du se på noen “litt” gamle eksempler vi har lagd tidligere. Kanskje noen av disse gir deg noen gode idéer.

Caser i virtuelle rom

Eksempel på case-opptak i studio. Vi filmer foran en grønn vegg som gir oss mulighet å legge på den bakgrunnen man ønsker.

Interaktiv tavle

Eksempel på bruk av interaktiv tavle i Studio. Her skriver og tegner foreleser på presentasjonen sin. Dette kommer med på opptaket og studentene har ulike visningsmuligheter når de ser på opptaket.

Virtuelle rom i studio

I dette eksemplet beveger foreleser seg mellom ulike virtuelle rom. Vi filmer foran en grønn vegg som gir oss mulighet å legge på den bakgrunnen man ønsker. En av bakgrunnene (virtuelt rom) er en Prezi, den andre er et “bibliotek”.

Foreleser med PowerPoint

Her har man laget en PowerPoint til opptaket som man foreleser foran.

Foreleser med Prezi

Her har man forberedt seg og laget en presentasjon i Prezi, som man foreleser foran.

Emne-introduksjon, dialog

I dette klippet ser man eksempel på introduksjon til et emne.

Intervju, samtale i Studio

I dette klippet ser man eksempel på et intervju (samtale) i studio.

Interaktiv video

I dette klippet ser man eksempel på bruk av interaktiv tavle/skjerm

Se også på disse gode ressursene

Videoforelesning.no

En veldig god ressurs om planlegging, produksjon og bruk av video i undervisning – et samarbeid mellom Universitetet i Agder, PULS, og Norgesuniversitetet.