Workshop – registrering

Registrering av deltagere på Workshop

Dette er detaljer vi bruker for å lage kursbeviset ditt og som skal dokumentere din deltagelse på Result sin workshop om bruk av digital verktøy i undervisning.

NB! Denne informasjonen vil bli lagret i ubestemt tid. Dette er fordi det skal eksistere et digitalt arkiv over de som har deltatt på våre Workshopper, men det vil IKKE bli delt med noen andre!

Aktuelle tema (Flere kan velges)