Workshop – registrering

Registrering av deltagere på Workshop

Dette er detaljer vi bruker for å lage kursbeviset ditt og som skal dokumentere din deltagelse på Result sin workshop om bruk av digitale verktøy i undervisning.

NB! Denne informasjonen vil bli lagret i ubestemt tid. Dette er fordi det skal eksistere et digitalt arkiv over de som har deltatt på våre Workshopper, men det vil IKKE bli delt med noen andre!

Aktuelle tema (Flere kan velges)Betingelser: Opplysninger som du gir oss i dette skjemaet blir brukt for registrering av dine kontaktopplysninger og evt. henvendelse/merknader du har fylt ut. Vi beholder alle opplysningene i ubestemt tid for oppfølgning og evaluering av tjenesten. Dine kontaktdetaljer vil kunne brukes ved et senere tidspunkt av oss for å tilby deg andre tjenester fra Result eller andre henvendelser. Denne registreringen blir ikke offentliggjort eller distribuert til andre.