Evaluering av Workshop i regi av Result

 

Du har i løpet av året vært med på Workshop i regi av Result,
og jobbet med en eller flere av disse temaene:

  • Bruk av digitale verktøy i høyere utdanning. En innføring
  • Studentaktive læringsformer og bruk av studentrespons-systemer
  • Flipped Classroom – hvordan forberede og gjennomføre?
  • Produksjon av video – og bruk av video i undervisningen
  • Multiple-Choice. Bruk av flervalgsoppgaver og andre interaktive elementer.
  • Samarbeidslæring og veiledning ved hjelp av digitale verktøy
  • Vurdering for læring – ved hjelp av digitale verktøy.


Vi er i ferd med å revidere vårt workshoptilbud, og vil gjerne
at du i den forbindelse svarer kort på spørsmålene nedenfor:

Kontaktperson

Øystein Lund

Førsteamanuensis
T: 776 45621
E: oystein.lund@uit.no
kontor: TEO 1.466

Tusen takk for din tilbakemelding!
Din tilbakemelding er anonym.

Med hilsen
Ådne Danielsen

Faglig leder, Result