Filming av forelesning

Filming av forelesning – gir mulighet for opptak og distribusjon av undervisning og andre presentasjoner som det er ønskelig å formidle gjennom egen undervisning.
Forespørsel om bruk av studio for filming av forelesning

Vi kan sende WebTV direkte (LIVE) eller gjøre opptak som legges i arkiv slik at det kan hentes frem når det er ønskelig. Vi gjør alt fra enkle produksjoner med ett kamera til større flerkamera- og flerspråk produksjoner.

Produksjonen blir gjort med kamera og lyd samt at vi også henter inn andre kilder/medium som blir brukt (Power Point, video, dokumentkamera etc.)

Distribusjon av WEB TV skjer via internett og vises i nettleseren. De som skal se den aktuelle presentasjonen får tilgang til egen lenke som distribueres via e-post, egne internettsider eller i Fronter.

Produksjonen skjer på presentasjonsholderens premisser, er man ikke fornøyd blir opptaket slettet!

Kontaktpersoner

Per Frank Hansen

Overingeniør
T: 776 46177
E: per.f.hansen@uit.no
kontor: TEO 1.490

Terje Bergli

Seniorrådgiver
T: 776 45506
M: 90 99 61 60
E: terje.bergli@uit.no
kontor: TEO 1.482
Del dette på: