Avtaleskjema for bruk av digitale ressurser ved UiT

Noen opptak krever samtykke av de involverte.
Under kan du laste ned UiT's mal for samtykke for publisering av digitale læringsressurser.

UiT har utviklet en Avtaleskjema-mal som skal brukes av alle undervisere og ansatte når det utvikles digitale læringsressurser ved UiT. Dette er for å sikre en forpliktende avtale mellom UiT og innholdsansvarliges fakultet/institutt når det gjelder opphavs- og bruksrett av en produsert digital læringsressurs.

Denne avtalen omfatter:

  1. Type undervisningsmateriale som produseres
  2. Bruk av undervisningsmateriellet
  3. Avtalens varighet og opphør
  4. Avtalens varighet og opphør
  5. Avtalt uttelling for utvikler
Skjemaet kan lastes ned her!

 

Kontaktpersoner

Per Frank Hansen

Overingeniør
T: 776 46177
E: per.f.hansen@uit.no
kontor: TEO 1.490

Terje Bergli

Seniorrådgiver
T: 776 45506
M: 90 99 61 60
E: terje.bergli@uit.no
kontor: TEO 1.482

Mark Stenersen

Rådgiver
T: 776 20902
M: 908 77014
E: mark.stenersen@uit.no
kontor: TEO 1.486