Universitetspedagogikk
for stipendiater

Er du stipendiat ved UiT? Har du lyst til å utvikle deg som underviser?

Kurs i universitetspedagogikk for stipendiater er et tilbud til deg som er ansatt som stipendiat ved UiT. Her får du sammen med andre i samme situasjon en arena for å diskutere og jobbe med undervisningkvalitet, forskning inn i undervisning og dokumentering av din egen undervisningskompetanse.

PÅMELDING: ÅRSKIFTET 2020/2021

Læringsutbytte

Etter dette kurset kan du:

N

planlegge, gjennomføre og evaluere fysisk og digital undervisning med fokus på studentenes læring

N

utvikle egne og andres undervisningsferdigheter

N

reflektere over egen undervisning med utgangspunkt i teori om undervisning og læring

forutsetning for deltakelse

Er dette kurset noe for meg? Se her om du skal melde deg på årets kurs.

Ansettelsesforhold

Du må være ansatt som stipendiat ved UiT Norges arktiske universitet.

}

tidsbruk

Du må kunne delta på alle fire kursdager.

v

språk

Du må beherske norsk både skriftlig og muntlig

undervisning

Du må ha undervisning mellom første og siste kursdag.

 

VERKTØY

Du må ha utstyr for lyd-bildekommunikasjon (PC/Mac, Webkamera, Headsett)..

 

Kursmodellen

Hva kan du forvente som deltaker?

4 kursdager

Det er obligatorisk deltakelse på fire kursdager.

Kursets omfang: 60 t

Forventet minimum tidsbruk for kurset inklusive forberedelse er 60 timer.

w

Kollegaveiledning

Det vil være lagt opp til kollegaveiledning mellom samlingene.

Krav for godkjent gjennomføring

Z

Forberedelse og aktiv deltagelse på de fire kursdagene.

Z

Gjennomføring av kollegaveiledning.

Z

To godkjente arbeidskrav.