Universitetspedagogikk
for stipendiater

Er du stipendiat ved UiT? Har du lyst til å utvikle deg som underviser?

Kurs i universitetspedagogikk for stipendiater er et tilbud til deg som er ansatt som stipendiat ved UiT. Her får du sammen med andre i samme situasjon en arena for å diskutere og jobbe med undervisning, få kunnskap om og erfaring med forskningsbaserte prinsipper for god undervisning, samt gjennomføre mikroundervisning tilknyttet ditt eget fagfelt

PÅMELDING HØSTSEMESTERET 2022 ÅPNER 29 AUGUST

 

Læringsutbytte

Etter dette kurset har du:

N

kunnskap om og erfaring med forskningsbaserte prinsipper for god undervisning

N

verktøy for å evaluere og videreutvikle egen undervisning

N

fått kjennskap til sentrale begreper og teorier knyttet til undervisning og læring

forutsetning for deltakelse

Er dette kurset noe for meg? Se her om du skal melde deg på årets kurs.

Ansettelsesforhold

Du må være ansatt som stipendiat ved UiT Norges arktiske universitet.

}

tidsbruk

Du må kunne delta på alle tre kursdager: Oppstartsamling på norsk avholdes 4. oktober fra kl. 10.00 til 12.00
Første mikroundervisning avholdes 20. oktober.
Avsluttende samling avholdes 17. november.

v

språk

Kurset avholdes på både norsk og engelsk

Kursmodellen

Hva kan du forvente som deltaker?

3 kursdager

Det er obligatorisk deltakelse på tre kursdager. Oppstartsamling 4. oktober (6. oktober på engelsk), mikroundervisning 20. oktober og avsluttende workshop 17. november

Kursets omfang: 30 t

Forventet minimum tidsbruk for kurset inklusive forberedelse er 30 timer.

w

Samarbeid

Det vil være lagt opp til å samarbeide med andre stipendiater gjennom kurset

Krav for godkjent gjennomføring

Z

Forberedelse og aktiv deltagelse på de tre kursdagene.

Z

Gjennomføring av to mikroundervisninger, samt arbeid med moduler i Canvas