Velg en side

Universitetsbibliotekene ved UiT, UiO og NTNU, NETLIFE OG NUDGELAB

samarbeider om Stimulab-prosjektet

Sømløse tjenester 

Sammen skal vi skape et universitetsbibliotek studentene elsker, som de ansatte er stolte av og som gjør at vi jobber smartere med tjenestene våre.

Foto av prosjektdeltakerne - kjernegruppa og styringsgruppa for prosjektet

FELTARBEID

Dette har vi lært i prosjektet

Felttur til UiT i Alta

26.-27. april jobbet vi tett sammen med ansatte ved UB i Tromsø med å gjennomføre mange eksperiment samtidig. Hovedmålet var å engasjere og involvere og kjenne litt på hvordan det er å gå ut i felt og snakke med folk.

Felttur til UiT i Tromsø

26.-27. april jobbet vi tett sammen med ansatte ved UB i Tromsø med å gjennomføre mange eksperiment samtidig. Hovedmålet var å engasjere og involvere og kjenne litt på hvordan det er å gå ut i felt og snakke med folk.

Felttur til NTNU i Trondheim

Torsdag 2. mars dro vi til campusene Dragvoll og Gløshaugen i Trondheim for å teste ut hypotesen “Er Blackboard en kanal som kan brukes til å gjøre Universitetsbibliotekene bedre kjent blant studentene?”. I tillegg ville vi finne ut litt mer om når studentene ønsker informasjon om hjelp til oppgaveskriving, og hvem som helst bør gi informasjonen – biblioteket selv, forelesere eller andre studenten er i kontakt med?

Observasjon i felt: Blindern

18. januar tok prosjektgruppa sin første tur ut i felt, og reiste til UiO og Blindern. Vi ville finne ut om vi ved å observere de ansatte som jobber i skranken ved HumSam-biblioteket kunne avdekke relle brukerbehov og utfordringer studentene har i direkte kontakt med universitetsbiblioteket. 

Veien fremover.

Oppstart og mål

I januar har vi jobbet med:

 • Oppstart for teamet i Tromsø
 • Innsikt fra tidligere undersøkelser, og statistikk
 • Teamkontrakt
 • Mål for prosjektet

Observasjon og intervjuer

Besøk på UiO i januar og februar

 • Intervjuer med studenter på HumSam-biblioteket, Juridisk, Realfag og på Campus
 • Observasjon i skranken
 • Vi skal også besøke Dragvoll og  Arkitektur- og bygg i Trondheim (NTNU) og Alta-biblioteket (UiT) og Natur- og helsefagbiblioteket i Tromsø (UiT) i februar/mars/april.

Teste antagelser

 • Basert på det vi lærer fra innsikt og intervjuer, får vi kjennskap til og kunnskap om ulike brukerbehov. Vi kartlegger disse i et mulighetstre (Opportunity Solution Tree) og utforsker mulighetsrommet gjennom ulike løsninger og sjekker om antagelsene våre stemmer – eller ikke.  
 • For å teste antagelsene lager vi prototyper som vi deler med studenter fra brukerpanelet i vårsemesteret 2023. 

Dokumentasjon

 • Underveis i prosessen vil vi dokumentere hvordan vi jobber og hva vi lærer. Hovedfunnene vil du finne på denne nettsiden.
 • Sluttrapport fra prosjektet leveres i august 2023 – Sluttrapport Stimulab Sømløse tjenester
 • Prosjektet har også jobbet fram en innovasjonshåndbok for tjenesteutvikling – Innovasjonshåndboka
 • Som hjelp til ledere som skal ta i bruk innovasjonshåndboka har prosjektet utviklet en veileder – modell for tjenesteutvikling

Metodikk.

Foto av studenter på biblioteket

Opportunity Solution Tree

Metoden Opportunity Solution Tree eller Mulighetstreet er skapt for å lage løsninger med økt sannsynlighet for å nå forhåndsbestemte mål. I prosjektet Sømløse Tjenester bruker vi Mulighetstreet sammen med nudging.

Foto av studenter på biblioteket

Nudging

Gjennom feltarbeid vil vi observere hva som er faktiske problemer i dag. Prosjektet vil ta i bruk et metodeverk bygget på atferdspsykologi og nudgingmetoder utviklet av nudgelab i Norge med utgangspunkt i kjent metodikk og forskning ( BASIC by OECD og Irrational Labs 3B rammeverk)

Foto av utlånsskranken ved HumSam i tromsø

Brukertesting

Brukertesting er et av de viktigste verktøyene vi har for å kontinuerlig undersøke om tjenestene vi lager er enkle å forstå og bruke, og møter brukernes behov. Vi vil teste ut løsningene våre på ekte brukere i en så ekte kontekst som mulig, for å hjelpe oss å validere hvilke hypoteser som best løser studentene og universitetsbibliotekenes utfordringer.

Siyu Zhou vinner fra Studentpanalet

Vinneren av headset er kåret!

Vi gratulerer Siyu Zhou ved UiO som vinner av et strøyreduserende headset som takk for deltakelse i brukerpanelet! Siyu Zhou mottok premien på Blindern torsdag 29. juni.

Med dette ønsker vi å takke alle som har meldt sin interesse for deltakelse i studentpanelet og alle som har stilt opp til intervju. Tusen takk for all verdifull innsikt dere har delt med oss!

Med ønske om en riktig god sommer!

Stimulab-prosjketet fortsetter i august og avsluttes i september.

Bli med i brukerpanelet

For å lage et tjenester som du som bachelorstudenter ved UiT, UiO eller NTNU faktisk vil ha, trenger vi å snakke med deg (på video)!

Meld deg inn i brukerpanelet og bli med og teste ut mulige løsninger! Det vanker både gavekort og mulighet for å vinne et støykansellerende headset.

Kontakt

bibliotekene

UiT Norges arktiske universitet
Hansine Hansens veg 18, 9019 Tromsø

Universitetet i Oslo
Problemveien 7, 0315 Oslo

NTNU
Høgskoleringen 1, 7034 Trondheim