Skole og utdanning i dag

Skåvllå ja åhpadibme uddni

Det norske utdanningssystemet er gjennom lovverket dobbelt forpliktet. Det skal formidle kunnskaper om samisk kultur og samfunn til alle elever i skole og barnehage. Det skal også legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv.
Foto: Creative Commons Element5

Fagfornyelsen

I den nye overordnede delen av læreplanen for skolen i Norge blir det slått fast at den …

Rettigheter og forpliktelser

Samenes status som urfolk og Grunnloven forplikter skolen. Staten skal legge forholdene til rette for …

Foto: Creative Commons rawpixel.com

Læringsressurser

Læringsressurser er en utfordring. Det finnes få læringsressurser på de samiske språkene. De …

Foto: Jan Terje Hellgren Hansen

Lære- og rammeplaner, skolereformer og kompetansemål

At samene fikk status som urfolk i 1990, medfører forpliktelser for Norge. Dette er i økende grad …