Skole- og Læreplanhistorie

Skuvla- ja oahppoplánahistorjá

Skolen er og har vært et viktig instrument i gjennomføringen av statens politikk. Skolen bidro til koloniseringen både gjennom å være en arena for noesk språk og gjennom koblingen til kirken. Skoleloven fra 1739 spiller her en rolle. Hundre år senere var skolen et effektivt redskap for fornorkningspolitikken.  

Foto: J.A. Kalstad, Tromsø Universitetsmuseum

Skolen som samepolitisk arena i historien

Skolen er og har vært et viktig instrument i gjennomføringen av statens politikk. Skolen bidro …

Foto: H.A. Vinje, Tromsø Universitetsmuseum

Samisk innhold i læreplaner

Fra 1974 har læreplanen for skolen i Norge hatt en generell del som sier noe om skolen i …

Foto: J.A. Kalstad, Tromsø Universitetsmuseum

Skolen og lokalsamfunnet

Skolen har gjennom historien spilt en sentral rolle i de aller fleste lokalsamfunn. I den samiske …

Foto: Rolf Ärnström, Tromsø Universitetsmuseum

Den første samiske læreplanen

I 1997 kommer det for første gang ut to likestilte læreplaner, en norsk og en samisk skole. Den …

Foto 1 & 2: J. A. Kalstad, foto 3: H. A. Vinje, foto 4: Rolf Ärnström