Barnehage

Mánáigárdi

I rammeplanen for barnehagen heter det både at samiske barn har bestemte rettigheter og at alle barnehager skal gi kunnskaper om samiske forhold. Disse ambisiøse målsetningene er viktige og reflekterer en faglig politisk retning. Samtidig er dette utfordrende å gjennomføre i praksis.

Foto: Creative Commons Element5

Rammeplan

Den nåværende rammeplanen ble innført i 2017. Rammeplanen er …

Foto: Marius Fiskum, Riddu Riddu

Praksis

Rammeplanen for barnehagen gir klare føringer for hva barnehagen …

Foto: Marius Fiskum, Riddu Riddu

Forskning

Forskningen om samisk i barnehagen og samiske barnehager er ikke …

Foto 1: Ørjan Bertelsen, Foto 2 & 3: Marius Fiskum