Utdanning
Oahppu
Samiske forhold er i dag en mer eller mindre integrert del av  læreplanverket i det norske utdanningssystemet. Både barnehagen, grunnskolen, videregående skole og høyere utdanning har ramme- eller læreplaner der samiske forhold er inkludert. Den samiske læreplanen gjelder for samiske skoler og elever.
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

barnehage

I rammeplanen for barnehagen heter det både at samiske barn har bestemte rettigheter og at …

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Skole og utdanning i dag

Det norske utdanningssystemet er gjennom lovverket dobbelt forpliktet. Det skal formidle kunnskaper …

Skole- og læreplanhistorie

Skolen er og har vært et viktig instrument i gjennomføringen av statens politikk. Skolen bidro …

Foto 2: Jon Terje Hellgren Hansen 

Senter for samiske studier
UiT Norges arktiske universitet
Hansine Hansens veg 18
9019 TROMSØ

reaidu@uit.no
Design & utvikling: Sesam
Reaidu.uit.no