Samisk språkpolitikk

Sáme giellapolitihkka

Samisk språk oppfattes som et særlig viktig kjennetegn for samene, og hovedmålsettinga for samisk språkpolitikk er å styrke de samiske språkene. Med dette skal den individuelle språkbruker få støtte til sitt valg om å bruke samisk i hverdagen og i skole- og arbeidsliv.

Foto: Hilde Sollid

Fornorskningspolitikken som språkpolitikk

Dagens språkpolitikk må i lys av fornorskingspolitikken (ca. 1850-1950), som gikk …

Grunnloven og folkerettslige forpliktelser

Konsekvensene er at samisk i internasjonal sammenheng regnes som truede språk, og for …

Foto: olivercesarritz

Forvaltningsområdet for samisk språk

Sameloven slår fast at samisk og norsk er likestilte språk innen forvaltningsområdet for samiske …

Foto 1: Hilde Sollid, foto 2: RobertNyholm, foto 3: Foto: olivercesarritz