samisk språkhistorie

Saemien gïelehistovrije

De samiske språkene er finsk-ugriske språk som tilhører den uralske språkfamilien. Denne beskrivelsen forteller at de samiske språkene og finsk har felles opphav, men at de har utvikla seg til å bli ulike språk. Samisk har derfor noen språklige likheter med finsk, men språkene er ikke gjensidig forståelige. Når det gjelder utviklinga av samiske språk, kan en skille mellom ursamisk (ca. 1000 f.Kr. til 500 e.Kr.), gammelsamisk (500-1619), og moderne samisk (1619-), og det er i den ursamiske perioden at samisk og finsk utvikler seg i ulike retninger. Fra ursamisk fram til i dag har det både foregått endringer i selve språksystemet, og i tillegg har ytre forhold som trykkekunsten betydning for utviklinga av de samiske språkene.