de samiske språkene

Sámi gielat

I dag finnes det ti samiske språk, og disse har sin tradisjonelle utbredelse i de nordlige delene av Norge, Sverige, Finland og på Kolahalvøya nordvest i Russland. Norge brukes i hovedsak sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk. Språkene er ikke gjensidig forståelige. De ti samiske språkene er sørsamisk, umesamisk, pitesamisk, lulesamisk, nordsamisk, enaresamisk, skoltesamisk, akkalasamisk, kildinsamisk og tersamisk.

Samisk som samfunnsbærende språk i Sápmi

Til tross for fornorskingspolitikken har samiske språk overlevd og de er …

Samiskspråklig skolegang

I fornorskingstida ble samisk språk sett på som et hinder for å lykkes i skolen og seinere …

Foto: Argus, foto 2: Anibal Trejo