Urfolk

Aalkoeåålmege

Samer har status som urfolk i Norge, likeledes som indianere i USA eller Maori i New Zealand. Begrepet urfolk har ikke én universal definisjon, men heller flere ulike som er blitt til gjennom internasjonal diskusjon, bruk og implementering.    

Urfolk og definisjoner

Samer har status som urfolk i Norge, likeledes som indianere i USA eller Maori …

Foto: Ørjan Bertelsen