Identitet

Identitehta

I løpet av de siste førti årene har urfolk blitt viktige aktører på den globale arenaen for rettighetsarbeid, men like viktig er kanskje det som skjer i det daglige – på nasjonale, regionale, og kanskje aller viktigst, på lokale plan. Hva vil det si å være urfolk? Å være same? Hva er det som gir samer deres identitet?

Foto: Ørjan Bertelsen

Urfolk

Samer har status som urfolk i Norge, likeledes som indianere i USA eller Maori i New Zealand …

Mangfold

Mangfold er et kjennetegn ved Sápmi/Sábme/Saepmie. Det er minst fire språk …

Kjønn

Som alle samfunn er også de samiske samfunnene kjønnet. Dette gjelder både geografi, næringsliv …

Foto: Ørjan Bertelsen