Språk, identitet og utdanning

Giella, identitehta ja oahppu

I overordnet del av læreplanen blir det slått fast at samiske elever har rett til opplæring på eget språk. Fornorskningen gjorde imidlertid at samisk språk og identitet forsvant eller ble sterkt svekket flere steder. Situasjonen for samiske språk og identiteter er i dag mangfoldig og sammensatt. For utdanningssystemet er dette viktig å håndtere og ha som utgangspunkt. Skolen har gått fra å være arena for misjon, ensretting og fornorskning til å være arena for revitalisering og mangfold.

Språk

Sápmi/Sábme/Saepmie er preget av mangfold. Navnene som er brukt her, er et uttrykk for …

Identitet

I løpet av de siste førti årene har urfolk blitt viktige aktører på den globale arenaen for …

Utdanning

Samiske forhold er i dag en mer eller mindre integrert del av  læreplanverket i det norske …

Foto 1 & 2: Ørjan Bertelsen