reiseliv i dag

Reiseliv i dag

Interessen for samisk reiseliv har økt over de senere år. Moderne samisk kultur er et av de fire hovedområder innen nord-norsk reiseliv, og dette har medført et sterkere fokus på å utvikle samisk produkter innen reiseliv basert på samisk kultur og historie. Prosjektet Johttit er et 3-årig initiativ startet av NordNorsk Reiseliv, og tar sikte på «å styrke verdiskapningen for deltakende bedrifter gjennom en systematisk utvikling av bedriftens kompetanse og leveranse, samt styrke markedstilgang og bedre tilgjengeligheten

Det er flere forskningsprosjekter på samisk turisme. En av disse er: ‘Culturally Sensitive Tourism in the Arctic’ – ARCTISEN, som er et transnasjonalt prosjekt mellom seks nasjoner hvor UiT inngår som en av åtte partnere. 

Forskere fra Norut, UiT Norges arktiske universitet og Högskolan Dalarna i Sverige har i prosjektet: «Dialogbasert forskning med reiselivsentreprenører i Samiske områder» tatt seg fore å finne ut hva som skaper, hindrer eller forminsker handlingsrommet til entreprenører i samiske områder. Dette prosjektet samarbeider tett med Johttit. 

 

Samisk reiseliv i dag