Reiseliv

Fealedhjieleme

Samisk reiseliv skjøt fart mot siste halvdel av 1800-tallet.  Noen samiske sommerboplasser for reindriftsnomader ble turistattraksjoner for besøkende fra inn- og utland. I tillegg kom en rekke nyetablerte samiske leire på steder som Grotli i Sør-Norge, Stockholm, og Hamburg. De «tradisjonelle» leirene rundt midten av 1900-tallet, og senere kom nye, mindre salgssteder langs større veier i Nordkalotten til. Samisk reiseliv i dag omfavner gjerne salg av suvenirer og håndverk, opplevelser og historiefortelling, servering av samisk mat, og/eller overnatting, og er sett på som en viktig vekstnæring. 

Foto: postkort, Tromsø Universitetsmuseum

Et historisk blikk

Mot siste halvdel av 1800-tallet ble enkelte sommerboplasser for en rekke svenske …

reiseliv i dag

Interessen for samisk reiseliv har økt over de senere år. Moderne samisk kultur er et av de fire …

Foto 2: Ørjan Bertelsen