reindrift i dag

Teknologiutviklingen

Teknologiutviklingen i storsamfunnet skaper hjelpemidler som forenkler den praktiske bevoktningen av reinsdyrene. GPS sendere koplet på reinsdyr, droneteknologi og datasystemer som linker sammen informasjon om reinsdyrenes bevegelser er under sterk vekst. Samfunnsutvikling og klimaforandringen driver reindriften mot å bli mer stasjonær på steder hvor høy og pellets brukes for å fore reinsdyrene vinterstid. 

Reinflytting i dag