Reindrift

Boatsojsujtto

Reindrift er en av svært få samiske næringer som er spesifikke for det samiske samfunnet. Reindrift er slik nært knyttet til samiske kulturen, og er viktig som arena både for identitet og språk. Samer driver i dag med rein over store deler av Sápmi/Sábme/Saepmie, fra Hedmark til Finnmark.

Foto: www.planetofsuccess.com/blog

historisk

Koloniseringen av nordområdene på 1600-tallet førte til både en befolkningsøkning og en …

i dag

Teknologiutviklingen i storsamfunnet skaper hjelpemidler som forenkler den praktiske …

relevante lenker

 

Sametinget om reindrift

 

Foto: Ørjan Bertelsen