Populærmusikk

Daejbaaletje musihke

Samisk populærmusikk strekker seg over en lang rekke sjangere, fra viser, via jazz og techno, til rock, og blir framført på flere språk. Det er en stor spennvidde av artister som på ulikt vis tilhører en samisk populærmusikk. Fra 1970-tallet har samiske artister preget nasjonale scener. Mange av de samiske artistene bruker i større eller mindre grad elementer fra joiken i sin musikk.

Ella Maria Hætta Isaksen

et utvalg samiske artister 

 

ÁGY – Arvedávgi

Adjagas – Mánu Rávdnji

Violet Road – Can you hear the morning singing

Niko Valkeapää- Mannu Ja Mun

Lovisa Negga – Mihá Ja Gievrra

ISÁK- In Comparison