Festival

Festivála

Festivaler er en viktig del av det samiske samfunnslivet. Festivaler som Riddu Riđđu og Márkomeannu er blitt arrangementer som setter dagsorden og bidrar til å definere og fremme samisk populærkultur. Betydningen går langt utover det musikalske. Slik er festivalene viktige både for identitetsbygging og politisk debatt.

Senter for samiske studier
UiT Norges arktiske universitet
Hansine Hansens veg 18
9019 TROMSØ

reaidu@uit.no
Design & utvikling: Sesam
Reaidu.uit.no