Festival

Festivála

Festivaler er en viktig del av det samiske samfunnslivet. Festivaler som Riddu Riđđu og Márkomeannu er blitt arrangementer som setter dagsorden og bidrar til å definere og fremme samisk populærkultur. Betydningen går langt utover det musikalske. Slik er festivalene viktige både for identitetsbygging og politisk debatt.