Litteratur
Litteratuvre 

Samisk litteratur kan helt fra helt fra starten på 1600-tallet ses i sammenheng med viktige samiske, nasjonale og internasjonale politiske strømninger i samtiden. Med sin opprinnelse i joik og samisk fortellertradisjon, har samisk litteratur alltid vært en sentral del av samisk samfunnsliv. 

Gerd Mikalsen

Foto: Sven Skjenneberg, Tromsø Universitetsmuseum

Samisk litteraturhistorie

Framveksten av samisk litteratur hører sammen med framveksten av samisk …

Foto: Ørjan Bertelsen

samiske Forfattere

Johan Turi skrev i 1910 boken Muitalus sámiid birra. Boka har en essayistisk …

Forskningsartikler

 

The Trickster and the Engineer (Fredriksen, 2018)

 

Foto 1: Sven Skjenneberg, foto 2: Ørjan Bertelsen