Film

Filbma

Samiske kulturuttrykk har en enorm spennvidde i samtida. Spennvidden blir særlig synlig i populærkulturen. Store filmer som Veiviseren og Sameblod har satt samisk film på kartet. På sida av disse to har det blitt laget en lang rekke kortfilmer og langfilmer i filmmiljøer både i Norge, Sverige og Finland.

Sameblod

Sameblod er en film laga av den sørsamiske regissøren Amanda Kernell fra svensk side …

Les mer

Innenfor feltet fiksjonsfilm finnes både filmer om samer og samiske forhold og filmer av samer om en lang rekke tema. Det er særlig i tidligere tider at filmer om samer blei laget. George Schnéevoigts stumfilmversjon (1929) av J. A. Friis’ kjente roman Laila (1881), samt Per Høsts Same-Jakki (1957) og Same-Ællin (1972) er alle eksempler på filmer med et eksotiserende og romantiserende perspektiv. Med tilkomsten av samiske filmskapere har dette endret seg. I løpet av de siste 30 åra har film blitt en viktig del av det samiske kulturfeltet, uttrykt gjennom en rekke produksjoner, festivaler, og et eget samisk filmsenter i Kautokeino. Samiske filmer som Veiviseren (1987) og Sameblod (2016) har på ulike måter fortalt historier fra et samisk ståsted, og tatt steget ut i majoritetssamfunnets populærkultur.

Senter for samiske studier
UiT Norges arktiske universitet
Hansine Hansens veg 18
9019 TROMSØ

reaidu@uit.no

Design & utvikling: Sesam

Reaidu.uit.no