Duodji, duedtie

samesløyd

Duodji/duedtie favner både det å skape noe og det som blir laget. Duodji er det nord- og lulesamiske begrepet, mens duedtie brukes på sørsamisk. På norsk kan det oversettes til å sløyde, mens det som lages kan oversettes til sløyd eller samesløyd

Inga-Wiktoria Påve

Duodji / Duedtie

Les hva Nordlige Folk og Gaavnoes skriver om Duodji/duedtie.

 

Det er vanlig å skille mellom hard- og myk duodji/duedtie, hvor hard referer til sløyd i tre eller bein, mens myk refererer til sløyd i stoff og skinn. Tradisjonelt har det vært mannen som har hatt ansvaret for hard sløyd, mens myk sløyd har vært kvinnens domene. Dette er noe som er i endring.