Kunst

Dáidda

Kunst i betydningen skapende kreativ virksomhet kommer til uttrykk på mange måter i samiske samfunn. De mange samiske ord og uttrykk som beskriver ulike former for skapende virksomhet og estetiske dimensjoner viser hvor sentralt dette har vært og fortsatt er i dagliglivet i Sápmi. Et rikt historisk gjenstandsmateriale og erfaringsbasert kunnskap overlevert mellom generasjoner vitner om det samme.

Duodji, duedtie

Duodji/duedtie favner både det å skape noe og det som blir laget. Duodji er det nord- og …

Arkitektur

Kunstviter Elin Haugdal har skrevet flere tekster om arkitektur i samiske sammenhenger:…

Film

Samiske kulturuttrykk har en enorm spennvidde i samtida som særlig blir synlig i …

Foto 1 & 2: Ørjan Bertelsen, foto 3: Terje Sollie fra Pexels