Litteratur, kunst og musikk

Litteratuvre, beapmoe jïh musihke

Det samiske kulturlivet står sterkt. Gjennom alle faser av fornorskning, politisk engasjement og revitalisering har ulike arter av kunst vært viktig. Litteraturen forteller historier og utvikler språk. Kunsten utfordrer ideer om skjønnhet og normer, og tar vare på håndtverkstradisjoner. Musikken skaper engasjement og gir rytme og melodi. Et fellestrekk – men ikke et krav! – er at tradisjoner og endring møtes i kunsten. Duodji møter samtidskunst. Joik møter populærmusikk. Fortellinger møter romaner.

Litteratur

Samisk litteratur kan helt fra helt fra starten på 1600-tallet ses i sammenheng med …

Kunst

Kunst i betydningen skapende kreativ virksomhet kommer til uttrykk på mange måter …

Musikk

Samisk musikk er i utgangspunktet musikk laget av samiske artister. Vi deler …

Foto: Ørjan Bertelsen