nye lover, nye institusjoner

nye lover, nye institusjoner

 

Som en følge av Samerettsutvalgets arbeid vedtok Stortinget sameloven i 1987, og grunnlovsparagraf om statens forpliktelser overfor samene i 1988. I 1989 gikk samene til valg til det første Sametinget. I 1990 ratifiserte Stortinget ILO konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. I denne perioden kommer politiske og rettslige rammer på plass og legger grunnlaget for videre samepolitisk institusjonalisering.