samene og urfolksbevegelsen

Saemieh jïh aalkoeåålmehdïelmeh

Fra rundt år 1900 har samene samarbeidet på tvers av landegrensene i nord. Fra 1970-tallet av har samarbeidet strekt seg enda lenger. Samene ble tidlig en del av den internasjonale bevegelsen av urfolk, og deltar i en rekke internasjonale utvalg, organisasjoner og råd sammen med maorier, aboriginere, inuitter og andre av verdens mange urfolk. 

Foto: Ørjan Bertelsen

Samerådet

Samerådet spiller en svært viktig rolle i samenes internasjonale samarbeid både i FN og i Arktisk …

Foto: Ørjan Bertelsen

Urfolksstemmenes fremvekst i FN

Individuelle urfolksgrupper har søkt representasjon på et globalt nivå siden mellomkrigstida. Da …

Foto: Ørjan Bertelsen

Samene og den internasjonale urfolksbevegelsen

Samer har vært «internasjonale» siden deres landområder ble delt av …

Foto: Ørjan Bertelsen