Rettighetskamp

Vuoigatvuođarahčan

Den samiske kampen for rettigheter pågår for fullt i dag, med saker som Jovsset Ánte Saras reinflokk og avfallsdeponiet i Repparfjorden som aktuelle eksempler. Kampen startet allerede rundt det forrige århundreskiftet med samisk samarbeid over statsgrensene. Den internasjonale urfolksbevegelsen kom i gang på 1970-tallet. Alta-saken rundt 1980 markerer et gjennombrudd og en endring.

Máret Ánne Sara

Foto: Riksarkivet

Altasaken og samisk rettighetskamp

På 1970-tallet akselererte den samiske rettighetskampen. Grunnen …

Foto: Ryan Brown/UN Women, https://flic.kr/p/TaF3Rz

Rettigheter

Da FNs Working Group on Indigenous Populations ble etablert I 1982, var en av de første …

Foto: Marcel Crozet / ILO, https://flic.kr/p/283fQba

ILO Konvensjonen 169 om urfolks rettigheter

ILO konvensjonen 169 ble vedtatt 1989, og som første land i verden …

Foto 1: Riksarkivet, foto 2: Ryan Brown, foto 3, Marcel Crozet