samfunn og politikk

Servodat ja politihkka

Fra siste halvdel av 1980-tallet skjedde mye når det gjelder samenes plass i norsk lovgivning. I 1987 kom «Sameparagrafen» i Grunnloven, Sameloven året etter. I 1989 ble Sametinget etablert, og i 1990 ratifiserte Norge ILO-konvensjon 169 om urfolks og stammefolks rettigheter. 

Foto: Ola Røe, postkort Kierulfsamlingen, Tromsø Universitetsmuseum

Samene og urfolksbevegelsen

Fra rundt år 1900 har samene samarbeidet på tvers av landegrensene i nord. Fra 1970-tallet av …

Foto: Kenneth Hætta, Wikimedia Common

Samepolitikk

Fra siste halvdel av 1980-tallet skjedde mye når det gjelder samenes plass i norsk lovgivning. I 1987 …

Foto: Schrøderarkivet, Wikimedia Commons

Rettighetskamp

Den samiske kampen for rettigheter startet rundt det forrige århundreskiftet. I etterkrigstida startet …

 

De samiske samfunnene har gått gjennom store endringer. Flere av dem er kommet utenfra gjennom kolonisering, assimilasjonspolitikk og marginalisering. Dette har ført til reaksjoner og politisk nydanning fra samisk hold. Rettighetskamp og motstand mot statlig påvirkning har vart i over hundre år. Den samepolitiske kampen er både lokal og nasjonal. Med den internasjonale urfolksbevegelsen er samepolitikk blitt urfolkspolitikk.

 

Foto 1: Ola Røe, foto 2: Schrøderarkivet, foto 3: Kenneth Hætta