Samisk religion før kristendommen

Saemien jaahkoe kristegassji åvtelen

Den samisk religionen som eksisterte før kristendommen tok over, var en mangfoldig naturreligion. Noaidien var den religiøse lederen eller den som formidlet kontakt mellom guder eller makter og mennesker. Noaidien sin tromme var både et rituelt redskap og et kart over verden. Det var mange ulike guder som hørte til i tilknytning til menneskene sitt univers. Med Thomas von Westen og hans medhjelpere kom kristendommen for alvor til Sápmi/ Sábme/ Saepmie.

Illustrasjon: Nils Nilsson Skum, postkort Kierulfsamlingen, Tromsø Universitetsmuseum

Naturreligion

Både ritualer og fortellinger handlet i stor grad om forholdet til naturen og til det å være en del …

Illustrasjon: Ernst Manker, postkort Kierulfsamlingen, Tromsø Universitetsmuseum

Noaiden og trommen

Som religiøs leder eller i hvert fall rituell leder hadde noaidien ansvar for å formidle kunnskap …

Foto: Postkort Kierulfsamlingen, Tromsø Universitetsmuseum

Kristendommen overtar

Da Thomas von Westen og hans medmisjonærer kom til Sápmi/Sábme/Saepmie på starten …

Illustrasjon 1: Nils Nilsson Skum, illustrasjon 2: Ernst Manker