religion

Jaahkoe

Religion i de samiske samfunnene i dag er et mangfoldig fenomen. Noen er kristne. Noen hører til nyreligiøsitet. Noen bryr seg ikke om religion. For noen er det viktig å trekke fram den samiske dimensjonen ved religionen – uten at det er lett å definere hva en samisk dimensjon er. Hvilket begrep som er best å bruke om religionen samene hadde før de i større eller mindre grad ble kristne, er omdiskutert. 

Foto: Börje Rönnberg, postkort Tromsø Universitetsmuseum

samisk religion Før kristendommen

Samisk religion var en naturreligion. Noaidien var den religiøse lederen eller den som formidlet …

Foto: Postkort, Tromsø Universitetsmuseum

Læstadianismen

Læstadianismen er en konservativ kristen bevegelse som startet rundt den svensk-samiske presten …

"Samisk religion" i dag

I dag tilhører flertallet av samene kristendommen. Mangfoldet er likevel stort. Det er flere måter å …

Foto 1: Börje Rönnberg, foto 3: Ørjan Bertelsen