Samisk Historie

Sámi historjá

Når den samiske historien starter, er uvisst. Samene har imidlertid levd i det som i dag er statene Norge, Sverige, Finland og Russland siden førhistorisk tid, til dels i naboskap med norske og andre folkegrupper. Misjon og skattelegging bidro til å endre og svekke de samiske samfunnene fram mot nyere tid. Dette ble regulert i Lappekodisillen av 1751, i en periode der statene i nord kjemper om kontroll. 

Fornorskningspolitikken fra midten av 1800-tallet til midten av 1900-tallet skapte store endringer for samisk språk og samfunn. Den samiske organiseringen starter midt i denne perioden og får sitt høydepunkt i det første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917. Revitaliseringen av samisk språk, politikk og identitet skyter seinere fart i forbindelse med Alta-konflikten rundt 1980.

TV-serien «Samenes tid» på NRK gir innblikk i ulike sider ved samisk historie.

Postkort: Tromsø Universitetsmuseum

samisk historie

Troms Fylkeskommune har utviklet en nettbasert læringsressurs for samisk historie. Vi anbefaler deg å ta denne i bruk når du skal lage undervisningsopplegg.  

Foto: Postkort Tromsø Universitetsmuseum

historiebruk

Håkon Rune Folkenborg har skrevet en artikkel om hvordan gjøre historiebruk til en ferdighet.

Senter for samiske studier
UiT Norges arktiske universitet
Hansine Hansens veg 18
9019 TROMSØ

reaidu@uit.no
Design & utvikling: Sesam
Reaidu.uit.no