Samisk Historie

Sámi historjá

Når den samiske historien starter, er uvisst. Samene har imidlertid levd i det som i dag er statene Norge, Sverige, Finland og Russland siden førhistorisk tid, til dels i naboskap med norske og andre folkegrupper. Misjon og skattelegging bidro til å endre og svekke de samiske samfunnene fram mot nyere tid. Dette ble regulert i Lappekodisillen av 1751, i en periode der statene i nord kjemper om kontroll. 

Fornorskningspolitikken fra midten av 1800-tallet til midten av 1900-tallet skapte store endringer for samisk språk og samfunn. Den samiske organiseringen starter midt i denne perioden og får sitt høydepunkt i det første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917. Revitaliseringen av samisk språk, politikk og identitet skyter seinere fart i forbindelse med Alta-konflikten rundt 1980.

TV-serien «Samenes tid» på NRK gir innblikk i ulike sider ved samisk historie.

Postkort: Tromsø Universitetsmuseum

samisk historie

Troms Fylkeskommune har utviklet en nettbasert læringsressurs for samisk historie. Vi anbefaler deg å ta denne i bruk når du skal lage undervisningsopplegg.  

Foto: Postkort Tromsø Universitetsmuseum

historiebruk

Håkon Rune Folkenborg har skrevet en artikkel om hvordan gjøre historiebruk til en ferdighet.