Historie, samfunn og religion

Histåvrrå, sebrudahka ja åssko

Den samiske historien er mangfoldig, grenseoverskridende og strekker seg i flere tusen år bakover. Samene har levd i mer eller mindre tett naboskap med de andre folkene i nord. Det var ikke før det 17. århundret at den samiske religionen skulle bli utfordret gjennom Danmark-Norges kristne og statsbyggende misjonering. Koloniseringen og fornorskningen skulle gjennomgående endre de samiske samfunnene. Dagens rettighetskamp og revitalisering er reaksjoner på dette.

Foto: Tommy Hansen, UiT

Historie

Når den samiske historien starter, er uvisst. Samene har imidlertid levd i det som i dag er statene …

Samfunn og politikk

Fra siste halvdel av 1980-tallet skjedde mye når det gjelder samenes plass i norsk lovgivning. I 1987 …

Foto: David Jensen, UiT

Religion

Religion i de samiske samfunnene i dag er et mangfoldig fenomen. Hvilket begrep som er best …

Foto 1: Tommy Hansen, foto 2: Ørjan Bertelsen, foto 3 David Jensen