festivalmat

Festivállabiebbmo

De samiske festivalene er viktige arenaer for samiske mattradisjoner og -praksiser. Her kan generasjoner møtes for å utveksle erfaring, kunnskap og tradisjoner, globale og moderne strømninger kan møte tradisjoner, og et større publikum kan bokstavelig få smake på tradisjon og nyvinninger. 

Foto: Ørjan Bertelsen

Sami traditions: Márkomeannu`s contribution to the revitalization of Sami food traditions

Elisabeth Berg sin masteroppgave handler om Márkomeannu festivalens bidrag til revitalisering av samiske mattradisjoner. Her viser Berg blant annet at Márkomeannu genererer en plattform for kulturelle uttrykk, som igjen kan føre til en styrket samisk identitet.

Senter for samiske studier
UiT Norges arktiske universitet
Hansine Hansens veg 18
9019 TROMSØ

reaidu@uit.no
Design & utvikling: Sesam
Reaidu.uit.no