idrett

Saavreme

Det finnes i liten grad egne samiske idrettsgrener. I løpet av de siste årene har reinkappkjøring blitt en del av markeringer flere steder. I Tromsø arrangeres reinkappkjøring rundt 6. februar hvert år. 

Historisk sett har langrenn blitt knyttet til samene, og noen hevder at det var samene som fant opp skiene. Ellers har det samiske fotballandslaget dominert VM for urfolk!

relevante lenker

 

«Idrettens betydning for samisk identitet» (Henriksen, 2019)