Brettspill

Breahttaspealut

Fra gammelt av har brettspilling vært en kjær fritidssyssel blant samene. På slutten av dagens arbeid eller i festlig lag kunne man samle seg rundt brettet for å teste sine taktiske ferdigheter mot hverandre i strategispill eller slappe av med mer flakspregede terningspill.

Hanna og Anders Nilsson viser fram et slag dablo til forsker Niels Keyland.

De samiske spillene kunne være små kunstgjenstander, vakkert utforma av tre, bein og reinskinn. Men var man i beit for et ordentlig spillesett kunne man i stedet streke spillbrettet opp i snøen eller på bakken, og bruke pinner eller steiner som brikker

Ingen vet nøyaktig hvor lenge samene har drevet med brettspilling. Tilreisende begynte å skrive om denne skikken for rundt tre hundre år siden, men man har funnet spillebrikker i Sápmi som er langt eldre enn det.

De samiske brettspillene kan deles inn i dablo-spill, sáhkku-spill, og tablut. Disse spillene er unike for Sápmi, men samtidig har de likheter med visse andre gamle spill andre steder i verden. Noen av «slektningene» til de samiske spillene ble spilt av andre folkeslag i Nord-Europa. Andre hørte hjemme i fjerne hjørner av verden som Egypt, India, Madagaskar, hos Zuni-folket i Amerika og hos Nivkh-folket på stillehavsøya Sakhalin.

Slike slektskap understreker at samefolket alltid har vært sammenknytta med resten av verden. Spill og leker har spredt seg som ild i tørt gress langs gamle handelsruter, nordover og sørover, østover og vestover. Folk som møttes har lært hverandre artige tidsfordriv og konkurranser, og deretter har lokale varianter av disse oppstått.

Dablo

Dablo-spill er en familie av spill som har vært i bruk fra nord til sør i Sápmi …

Sáhkku

Sáhkku er kjent fra det lulesamiske området i sør til det skoltesamiske området i nordøst.

tablut

Tablut er et spill som vi kjenner til fra lulesamisk område. Den ene spilleren har åtte …

Foto 1: Tromsø Universitetsmuseum

Senter for samiske studier
UiT Norges arktiske universitet
Hansine Hansens veg 18
9019 TROMSØ

reaidu@uit.no
Design & utvikling: Sesam
Reaidu.uit.no