Helse, mat og fritid

Healsoe, beapmoe jïh eejehtimmie

Tradisjoner og praksiser knyttet til matlaging handler om ressursbruk og naturbruk i fortid og nåtid. Slik kan matkunnskap og matpraksis bidra til kunnskap om og refleksjon rundt ulike tema som ernæring, økonomi, identitet og samfunnsendringer. I skolen knytter dette seg også til folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema.

Helse

Folkehelse og livsmestring er definert i Overordnet del som et tverrfaglig tema som tar utgangspunkt …

samisk Mat

Hva som er samisk mat, er ikke entydig. De samiske samfunnene er og har vært tett knyttet sammen …

Fritid

Fritidsaktiviteter i Sápmi/Sábme/Saepmie er varierte. Her er det tydelig at de …

Foto: Ørjan Bertelsen