Sannhets- og forsoningskommisjonen

I 2018 startet Sannhets- og forsoningskommisjonen sitt arbeid. Kommisjonen består av 12 fagpersoner som skal «granske fornorskningspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner». Kommisjonen skal fram mot 2022 gjøre en historisk kartlegging av fornorskningspolitikken lokalt, regionalt og nasjonalt, undersøke konsekvensene av forskningspolitikken, samt foreslå forsoningstiltak. Et tilsvarende arbeid er tidligere gjort i Canada, på Grønland, i Australia og i Sør-Afrika.

Relevante lenker

 

Stortinget om Sannhets- og forsoningskommisjonen.

Tilsvarende arbeid er gjort i andre land: Grønland, Canada, Australia, Sør-Afrika 

 

Senter for samiske studier
UiT Norges arktiske universitet
Hansine Hansens veg 18
9019 TROMSØ

reaidu@uit.no
Design & utvikling: Sesam
Reaidu.uit.no